Haihang Zhou and Yu Zhang win scholarships

Haihang Zhou win a scholarship from “Yuanqing Yang Education Fund”
and Yu Zhang obtain Wish scholarship.

Congratulations!

Haihang Zhou (third from left)
Yu Zhang (second from left)