A Warm Farewell for Masters 2013

Huang Shiqiu(黄实秋),Xia Jiabin(夏嘉斌),Liu Hao(刘浩),Zhang Di(章迪), Dong Haoliang(董浩亮), Sun Wei(孙韦), Wu Yubin(武裕斌), Li Chao(李超), Zi Chenyang(訾晨杨), Zheng Yudi(郑雨迪), graduate from SJTU in this March. Congratulations!

Comments